Shop By Formula Type

Explore All Our Formulas

Traditional Chinese Medicine Teapills

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Nourish Hair Formula

$19.99

Shou Wu Wan: Nourish Hair (首烏丸) promotes healthy hair.* Ingredients include: Zhi Shou Wu

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Digestive Relief Formula

$19.99

Kang Ning Wan: Digestive Relief (康寧丸) offers support for occasional nausea, gas and bloating.* Ingredients include: Fu Ling, Yi Yi Ren -sheng, Ju Hua, Cang Zhu, Guang Huo Xiang, Shen Qu, Hou Po, Ge...

Jade Dragon Classical Formulas

Jade Dragon Six Flavor Tea Formula

$20.99

Liu Wei Di Huang Wan: Six Flavor Tea (六味地黃丸) supports balanced Kidney and Liver Yin. Ingredients include: Di Huang -shu, Shan Zhu Yu, Huai Shan / Shan Yao, Fu Ling, Mu Dan Pi, and Ze Xie.